Predstavljamo: Nova C-klasa

, komfor i agilnost, osobine su nove generacije C-klase koja æe u èetvrtak biti predstavljena u sarajevskom hotelu Holiday Inn.
Ova limuzina se odlikuje konceptom koji zadovoljava sva oèekivanja razlièitih ciljnih grupa.

Nova C-klasa je u potpunosti redizajnirana izvana i iznutra. Veæa je, šira i prostranija. Sa dužinom od 4.581 milimetara, 55 milimetra je duža od prošle. Karoserija se proširila za 42 milimetra, na 1.777 milimetra, a osovinsko rastojanje za 45, na 2.760 milimetra.

Linijama Avantgarde, Elegance i Classic ponuðena su tri individualna modela, koja stavljaju akcent na komfor ili agilnost. Sve modelske varijante koriste najmoderniju, vrhunsku tehnologiju, poput Intelligent Light System svjetla sa pet razlièitih funkcija osvjetljavanja, kao i PRE-SAFE sistem prevenivnih zaštitnih mjera za putnike. nove C-klase zasnovan je na savremenim Mercedesovim dizajnerskim postavkama, koje oštrim linijama i velikim mirnim površinama, žele vizuelno prikazati tehnološku superiornost ovog automobila. Prednji dio naglašeno sportskih linija, vizuelno reflektira agilnost i performanse koje C-klasa nudi.

Prvi put se maska hladnjaka koristi kao znak raspoznavanja s ciljem jasnijeg pozicioniranja razlièitih modelskih varijanti. Tri horizontalne lamele i velika centralno pozicionirana Merecdesova zvijezda karakterišu model Avantgarde, koji na taj naèin pokazuje tradiocionalna dizajnerska obilježja Merecdesovih sportskih modela. Kod modela Elegance korištena je trodimenzionalno oblikovana maska hladnjaka sa lakiranim lamelama visokog sjaja, koja naglašava druge atribute tipiène za ovu marku, poput komfora i luksuza. U Classic izvedbi C-klasa ima ciljano nenametljiv, tradicionalan nastup, ali nudi iste tehnološke inovacije kao i druge dvije modelske varijante.

Jedna od glavnih inovacija u novoj C-klasi je Advance agility paket sa opcijom sportske vožnje. Sa ovim paketom, C-klasa je 15 mm niža, a zahvaljujuæi posebnom položaju opruga i amortizera i dinamiènija. Pritiskom na prekidaè možete odluèiti da li želite voziti sportsko vozilo, ili ipak izrazito komforno putovati. Kada odaberete opciju Sport mijenja se tvrdoæa amortizera i karakteristike papuèice gasa. Elektronski regulisan sistem ovjesa neprekidno se prilagoðava voznoj situaciji. Tako æe prilikom dinamiène vožnje biti upotrebljena maksimalna snaga amortizacije i automobil æe biti efektivno stabilizovan dok æe prilikom normalne vožnje jaèina amortizacije biti smanjena, što æe poveæati vozni komfor. Mjenjaè reflektuje sportski karakter vozila, sa kratkim i preciznim hodovima brzina. U ponudi su benzinski i dizel motori sa èetiri i šest cilindara, koji isporuèuju do 13 posto više snage nego u prethodnom modelu, uz potrošnju goriva smanjenu do šest posto. Ponuda obuhvata pet benzinskih i tri dizel motora. Model C 180 Kompressor, te snažniji C 200 Kompressor pokreæu 4-cilindarski motori. Zahvaljujuæi novom softveru upravljanja motorom, te izmjenjenom obliku klipa poveæana je snaga i obrtni momenat. Tako je snaga slabijeg 4-cilindraša od sada 115kW/156 KS, dok snažniji raspolaže sa 135 kW/184 KS. Više sportskog duha nude tri 6-cilindarska benzinska motora u modelima C 230(150 kW/204 KS), C 280 (170 kW/231 KS) i C 350 (200 kW/272 KS). Kupci koji preferiraju dizelske motore moæi æe birati izmeðu 6-cilindarskog agregata u C 320 CDI sa snagom od 165 kW/224 KS i dva 4-cilindarska modela C 200 CDI (100 kW/136 KS) i C 220 CDI (125 kW/170 KS). Napopularniji model C-klase, C 220 CDI, u BiH æe koštati 66.719 KM sa uraèunatom carinom i PDV-om, što je 200 KM manje nego u Njemaèkoj.

Leave a reply

required

required

optional